Kampoppsett og resultater

Kampoppsett mini (Ynglingen lørdag)

Så snart verktøyet er klart i Profixio, vil dommere/funksjonærer bli oppdatert.

Påmeldingsavgifter

Gruppe 1 Elite og 1.divisjon kr. 2500,-
Gruppe 2 2.divisjon kr. 1800,-
Gruppe 3 3.divisjon kr. 1800,-
Gruppe 4 Sitvolley kr. 1800,-
Gruppe 5 15-16 år (U17) kr. 1500,-
Gruppe 6 13-14 år (U15) kr. 1500,-
Gruppe 7 Minivolley U13 - Nivå 1  (lørdag)  kr. 300,-
Gruppe 8 Minivolley U13 - Nivå 2  (lørdag)  kr. 300,-
Gruppe 9 Minivolley U13 - Nivå 3  (lørdag)  kr. 300,-
Gruppe 10 Minivolley U13 - Nivå 4  (lørdag)  kr. 300,-

*Hvis det er 3 eller mindre påmeldte lag i en gruppe så vil det gjøres en vurdering hvorvidt vi kan flytte påmeldte lag opp eller ned en gruppe for å få til et best mulig oppsett med flest mulig kamper for alle. Det viktigste er at Vestcup blir en god turnering for alle påmeldte lag med mest mulig kamptrening mot andre lag før seriestart.

Betaling:
Påmeldingsavgift skal innbetales på Vestcup bankkonto 3201.31.75003.
Swiftkode Sparebank 1 SR bank : SPRONO22
IBAN-nummer: NO40 3201 3175 003

Dømming: 
Alle lag må stille med egne dommere og funksjonærer for de kampene de er oppsatt med dømming på i kampoppsettet, men Vestcup kan være behjelpelig med å fremskaffe dommere hvis det gis beskjed på forhånd. 
De lag som ikke stiller opp eller ikke utfører dommer/funksjonærforpliktelsene blir ilagt gebyr på kr. 1000,- i tillegg til at lagene mister prioritet ved senere turneringer.

Drakt:
Vestcup ønsker at volleyball profileres og vises på en positiv og profesjonell måte, og forventer at lagene stiller til oppsatte kamper i ensartede drakter.

Spørsmål?
Ta kontakt med oss i Vestcup komiteen: Vestcup@Vestcup.com