Det er gjort enkelte justering på kampoppsettet for JU15 og GU15  på søndag etter forespørsel fra flere lag.

Endringer innebærer kun at start tidspunkt for enkelte kamper er endret, slik at kampene kommer i annen rekkefølge.

Se oppdatert oppsett for JU15 her

og oppdatert oppset for GU15 her.