Oppsettet av starttidspunkt på kampene er justert på lørdag og søndag.

Følgende endringer er gjort:

  1. Kamp 1 endret start tidspunkt fra kl 0800 til kl 0900
  2. Kamp 2 endret start tidspunkt fra kl 1000 til kl 1030
  3. Kamp 3 endret start tidspunkt fra kl 1300 til kl 1330
  4. Kamp 4 endret start tidspunkt fra kl 1500 til kl 1530
  5. Kamp 5 endret start tidspunkt fra kl 0800 til kl 0900
  6. Kamp 6 endret start tidspunkt fra kl 1000 til kl 1030
  7. Kamp 7 endret start tidspunkt fra kl 1300 til kl 1330

 Oppsettet er oppdatert her på nettsidene