Vestcup 2011 har oppvarmingsballer til alle lag

Dette betyr at ingen trenger å ta med seg egne baller til Stavanger Idrettshall