Kampoppsettet er nå klart. Det er viktig at alle lag setter seg grundig inn i oppsettet slik at alle kamper kan spilles som planlagt, og at vi alle i fellesskap sikrer at Vestcup 2005 blir en like stor suksess som tidligere år. Kampoppsettet finnes nå tilgjengelig her på våre hjemmesider her:


Damer gruppe 1

Damer gruppe 2

Herrer gruppe 1

Herrer gruppe 2


Jenter 15-18 år (gruppe 4)

Jenter 13-15 år (gruppe 5)

Jenter 10-13 år (gruppe 6 - volley2000)


Gutter 15-18 år (gruppe 4)

Gutter 13-15 år (gruppe 5)

Gutter 10-13 år (gruppe 6 - volley2000)

Volley2000 0-10 år (gruppe 7)


Lagene må selv stille som dommere og funksjonærer der hvor dette er angitt i kampoppsettet. Det er viktig at de som skal dømme avhenter kampskjema i sekretæriatet før kampene og at lagene stiller med kvalifiserte dommere for de gruppene de spiller i. Etter kampen skal dommere levere ferdig utfyllt kampskjema tilbake til sekretæriatet så snart som mulig.


Spesielt nevnes at det på søndag er viktig å følge med på kampoppsettet, resultatene og utviklingen utover dagen, ettersom spillende og dømmende lag stort sett baseres på resultatene fra tidligere kamper. Det vil være tilgjengelig oppdaterte resultater nede i hallen på tavler i gangen inn mot garderobene. Den ene tavlen står mellom bane 1 og 4, og den andre tavlen henger mellom bane 7 og 10.


Se også oversikt over banenummereringen i hallen.