Lagenes første kamper er lik slik de var men noen videre endringer samt at sluttspill (søndag) er endret.