Etter at påmeldingsfristen gikk ut er det nå klart at det blir 85 deltakende lag i årets Vestcup. Dette er en markant oppgang fra tidligere år.