vestcup stavangeridrettshall

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse Vestcup 2020 pga den pågående covid19-situasjonen.

Ta godt vare på hverandre!

Håper vi sees på Vestcup 2021!


vestcup bilde8

Arrangør

Vestcup arrangeres av KFUM Stavanger Volleyball v/Vestcup komiteen.
Skulle du ha spørsmål så er det bare å ta kontakt med oss : Vestcup@Vestcup.com

Adresse

VESTCUP c/o KFUM Stavanger Volleyball
Ytre Eiganesvei 21
4022 Stavanger

Kort om Vestcup

Turneringen var opprinnelig "Åpningsturneringen" i Rogaland, men i 1987 overtok KFUM Stavanger den tekniske delen av arrangementet og skiftet navn til Vestcup.

Vestcup legger vekt på å tilfredsstille alle deltakende lag ved oppsett av kampene slik at alle lag skal få kamper alle dager uansett prestasjon/plassering. Vi har oppsett med innledende puljespill og sluttspill med plasseringsspill for alle lag så langt det er mulig. Godt planlagte turneringer med godt tilpasset kampoppsett gir deltakende lag best utbytte av Vestcup, og dette har vært Vestcup sitt varemerke og fortrinn opp gjennom alle år.

Vestcup ønsker også å sikre at volleyball profileres og vises på en positiv og professjonell måte og derfor krever vi at like nummererte spillertrøyer må benyttes. Alle lag må stille med egne dommere i utgangspunktet, men Vestcup kan være behjelpelig med å fremskaffe dommere hvis det gis beskjed på forhånd. Vestcup legger tilrette for at det arrangeres dommerseminar under turneringen, og når det skjer vil det være tilgang på flere dommere underveis.

vestcup bilde7På 80-tallet var volleyball meget populært med mange lag fordelt på 7. divisjoner i Rogaland. Den gang ble Åpningsturnering / Vestcup arrangert i flere idrettshaller i Stavanger - Hetlandshallen, Tastahallen, Hundvåghallen i tillegg til Stavanger Idrettshall. Etterhvert som årene har gått har nok interessen for volleyball vært varierende genrelt sett - noe også Vestcup naturligvis har merket. Siden tidlig på 90-tallet har det Vestcup blitt arrangert i sin helhet i Stavanger Idrettshall som ligger like utenfor Stavanger Sentrum. De siste år har imidlertid Vestcup opplevd ny oppgang etterhvert som interessen for volleyball har blitt større og større.

Stavanger Idrettshall er byens storstue for idretten og Vestcup deler hallen inn i 4 deler hvor det totalt kan benyttes 12 volleyballbaner med redusert servefelt. Se forøvrig banenummerering for mer detaljer. Vestcup setter normalt opp elitekamper med en banes mellomrom, men kan lage stor bane hvis det er behov og mulighet for det i forhold til kampoppsett. 

Ynglingehallen er KFUM Stavanger sin egen idrettshall og hjemmebanen for KFUM Stavanger sine elitekamper. Hallen ligger kun 5 minutters gange fra Stavanger Idrettshall og like ved klubbhuset Ynglingen. Ynglingehallen kan deles inn i 4 baner eller en stor bane som utnytter hele hallen. 

Stavanger Idrettshall og Ynglingehallen har begge stor tribunekapasitet med utsikt til alle baner på en gang og er i så måte meget publikumsvennlig.

Vestcup disponerer Stavanger Idrettshall, Vikinghallen og Ynglingehallen fra-og-med fredag ettermiddag til-og-med søndag ettermiddag. Dette gir mulighet for eventuell trening dersom lagene ønsker dette utenom kampene - ta gjerne kontakt med Vestcup for nærmere avtale.