Vestcup 2007 er i gang og starten for det som snart er Norges største volleyballturnering gikk fredag kveld kl 2000 i Stavanger Idrettshall.

Kampene fredag kveld var 4 elitekamper. Det hadde da vært høy aktivitet i Stavanger Idrettshall fra kl 12 på dagen for å gjøre hallen klar for de første kampene fredag.

Stavanger Idrettshall har nettopp vært gjennom en omfattende fornying med blant annet nytt banedekke nye skillevegger og nytt utstyr.

Lagene som ankomsent fredag kveld så ut til å like det de så i Stavanger's storstue for idrett i ny drakt.

Resultatservice

Ved oppstarten av Vestcup 2007 startet også resultatservice med oppdatering av resultatene på våre hjemmesider. En komplett oversikt over alle gruppen og lenker til resultatene i hver gruppe finnes her.