Vestcup short logo

Velkommen til Vestcup 14.-16. september 2018

vestcup stavangeridrettshallLag på alle nivå kan delta i Stavanger Idrettshall. 

vestcup bilde1

Vestcup har følgende grupper:
Gruppe 1 : Elitedivisjon (3-5 sett)
Gruppe 2 : 1. - 2. divisjon (3 sett)
Gruppe 3 : 3. div. og lavere (3 sett)
Gruppe 4 : 15-18 år (U19 - 3 sett)
Gruppe 5 : 13-16 år (U17 - 3 sett)
Gruppe 6 : 12-14år (U15 - 3 sett)
Gruppe 7 : 10-12år (U13 - minivolleyball)
Gruppe 8 : 0-10 år (U11 - minivolleyball)

Målet for turneringen er å være en kvalitetsmønstring for alle lag på alle nivå og divisjoner, for at deltakende lag får god og reell kamptrening før seriestart.

Vestcup vil tilstrebe å få til et oppsett med flest mulig kamper for alle lag. 

Det blir kamper for alle lag i alle grupper både lørdag og søndag, med unntak av U13 & U11. U13 spiller kampene på lørdag 15. september og U11 spiller kampene på søndag 16. september.

I gruppe 1 (elite) kan også blir satt opp med kamp på fredag ettermiddag/kveld.

Vestcup vil tilpasse oppsettet slik at vi sikrer god sportslig uttelling, basert på tidligere erfaring og positive tilbakemeldinger fra påmeldte lag.

Vestcup arrangerer for alle grupper som angitt, men hvis det er 3 eller mindre påmeldte lag i en gruppe så vil det gjøres en vurdering hvorvidt vi kan flytte påmeldte lag opp eller ned en gruppe for å få til et best mulig oppsett med flest mulig kamper for alle. Det viktigste er at Vestcup blir en god turnering for alle påmeldte lag med mest mulig kamptrening mot andre lag før seriestart

Vestcup ønsker alle lag hjertelig velkommen til årets volleyballturnering i Stavanger for 32. år på rad !

Vestcup deler lagene inn i 8 grupper for både damer/jenter og herrer/gutter. Sammensetningen av gruppene kan variere avhengig av påmeldte lag, men for at alle skal få størst mulig utbytte av turneringen legger vi stor vekt på å sikre god gruppefordeling. Alderbestemte klasser er inndelt og gruppert i samsvar med NVBF sine retningslinjer for aldersbestemte klasser. Se reglementet. 
vestcup bilde8Vestcup legger vekt på å tilfredsstille alle deltakende lag ved oppsett av kampene slik at alle lag skal få kamper alle dager uansett prestasjon/plassering. Vi har oppsett med innledende puljespill og sluttspill med plasseringsspill for alle lag så langt det er mulig. Godt planlagte turneringer med godt tilpasset kampoppsett gir deltakende lag best utbytte av Vestcup, og dette har vært Vestcup sitt varemerke og fortrinn opp gjennom alle år.

Vestcup ønsker også å sikre at volleyball profileres og vises på en positiv og professjonell måte og derfor krever vi at like nummererte spillertrøyer må benyttes. Alle lag må stille med egne dommere i utgangspunktet, men Vestcup kan være behjelpelig med å fremskaffe dommere hvis det gis beskjed på forhånd. Vestcup legger tilrette for at det arrangeres dommerseminar under turneringen, og når det skjer vil det være tilgang på flere dommere underveis.

Kampene spilles på stor bane med redusert servefelt i Stavanger Idrettshall, Vikinghallen og Ynglinghallen. I tillegg vil det vurderes oppsett av elitekamper på stor bane med internasjonal standard.

Arrangør

Vestcup arrangeres av KFUM Stavanger Volleyball v/Vestcup komiteen.
Skulle du ha spørsmål så er det bare å ta kontakt med oss : Vestcup@Vestcup.com

Adresse

VESTCUP c/o KFUM Stavanger Volleyball
Ytre Eiganesvei 21
4022 Stavanger

Kort om Vestcup

Turneringen var opprinnelig "Åpningsturneringen" i Rogaland, men i 1987 overtok KFUM Stavanger den tekniske delen av arrangementet og skiftet navn til Vestcup.

Vestcup har alltid vært turneringen for elite og bredde. Alle lag på alle nivå deltar, og gjennom årenes løp har vi også hatt utenlandsk deltakelse.

vestcup bilde7På 80-tallet var volleyball meget populært med mange lag fordelt på 7. divisjoner i Rogaland. Den gang ble Åpningsturnering / Vestcup arrangert i flere idrettshaller i Stavanger - Hetlandshallen, Tastahallen, Hundvåghallen i tillegg til Stavanger Idrettshall. Etterhvert som årene har gått har nok interessen for volleyball vært varierende genrelt sett - noe også Vestcup naturligvis har merket. Siden tidlig på 90-tallet har det Vestcup blitt arrangert i sin helhet i Stavanger Idrettshall som ligger like utenfor Stavanger Sentrum. De siste år har imidlertid Vestcup opplevd ny oppgang etterhvert som interessen for volleyball har blitt større og større.

Stavanger Idrettshall er byens storstue for idretten og Vestcup deler hallen inn i 4 deler hvor det totalt kan benyttes 12 volleyballbaner med redusert servefelt. Se forøvrig banenummerering for mer detaljer. Vestcup setter normalt opp elitekamper med en banes mellomrom, men kan lage stor bane hvis det er behov og mulighet for det i forhold til kampoppsett. 

Ynglingehallen er KFUM Stavanger sin egen idrettshall og hjemmebanen for KFUM Stavanger sine elitekamper. Hallen ligger kun 5 minutters gange fra Stavanger Idrettshall og like ved klubbhuset Ynglingen. Ynglingehallen kan deles inn i 4 baner eller en stor bane som utnytter hele hallen. KFUM Stavanger har arrangert mange turneringer i Ynglingehallen eksempelvis Norgesmesterskap både i 2003 (NM19) , 2004 (NM17) og Veteran NM 2012

Stavanger Idrettshall og Ynglingehallen har begge stor tribunekapasitet med utsikt til alle baner på en gang og er i så måte meget publikumsvennlig.

Vestcup disponerer Stavanger Idrettshall, Vikinghallen og Ynglingehallen fra-og-med fredag ettermiddag til-og-med søndag ettermiddag. Dette gir mulighet for eventuell trening dersom lagene ønsker dette utenom kampene - ta gjerne kontakt med Vestcup for nærmere avtale.

  logitrans

ide logo 2014 

byfjordparken


scandicforumhotel 180

 

haland

  

logo melums